Nguồn gốc, ý nghĩa và những điều chưa biết về can chi

Nguồn gốc của can chi ra sao là điều mà rất nhiều độc giả và khách hàng yêu thích văn hóa dân tộc và tinh hoa triết lý phương Đông quan tâm tới. Để trả lời một cách chính xác và ngắn gọn nhất, sau đây Cương Duyên xin được chia sẻ một số thông tin.