Đồ gốm vuốt tay Bát Tràng

Vuốt tay là một phương thức sản xuất ở làng gốm Bát Tràng, bỏ qua tất cả sự hỗ trợ của khuôn cốt, của máy in, máy dập, chỉ giữ lại một điều tuyệt vời nhất là sự khéo léo và tài năng của người thợ gốm. tạo nên sản phẩm tinh tế, mang âm hưởng truyền thống.