ĐỒ THỜ TỰ CHỌN

  • Làm mới

Vui lòng chọn các vật phẩm thờ ! Tham khảo cách sắp xếp bàn thờ tại đây

Chi phí dự tính:

1. Bát hương lớn
Chọn Bát hương lớn
2. Bát hương nhỏ
Chọn Bát hương nhỏ
3. Bát thờ
Chọn Bát thờ
4. Bát nắp
Chọn Bát nắp
5. Bát sâm
Chọn Bát sâm
6. Bộ trà
Chọn Bộ trà
7. Chân nến
Chọn Chân nến
8. Chóe thờ
Chọn Chóe thờ
9. Đèn dầu
Chọn Đèn dầu
10. Lọ hoa
Chọn Lọ hoa
11. Mâm bồng
Chọn Mâm bồng
12. Ống hương
Chọn Ống hương
13. Kỷ chén nước
Chọn Kỷ chén nước
14. Nậm rượu
Chọn Nậm rượu

Chi phí dự tính:

  • Thêm vào giỏ hàng Loading
  • Nhận hình ảnh thực tế