ĐỒ THỜ TỰ CHỌN

  • Làm mới

Vui lòng chọn các vật phẩm thờ ! Tham khảo cách sắp xếp bàn thờ tại đây

Chi phí dự tính:

1. Bát hương lớn
Chọn Bát hương lớn
2. Bát hương nhỏ
Chọn Bát hương nhỏ
3. Chóe thờ
Chọn Chóe thờ
4. Đèn dầu
Chọn Đèn dầu
5. Lọ hoa
Chọn Lọ hoa
6. Mâm bồng
Chọn Mâm bồng
7. Ống hương
Chọn Ống hương
8. Kỷ chén nước
Chọn Kỷ chén nước
9. Bộ trà
Chọn Bộ trà
10. Nậm rượu
Chọn Nậm rượu
11. Bát thờ
Chọn Bát thờ
12. Chân nến
Chọn Chân nến
13. Phụ kiện khác
Chọn Phụ kiện khác
14. Phụ kiện khác
Chọn Phụ kiện khác
15. Phụ kiện khác
Chọn Phụ kiện khác

Chi phí dự tính:

  • Thêm vào giỏ hàng Loading
  • Nhận hình ảnh thực tế